Auto & Moto Dům & Zahrada Chovatelské potřeby Sportovní potřeby Golf Hurá do vody

Hlavní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

provozovatelem portálu MOTODŮM.cz je společnost SoftNET, spol. s r.o., se sídlem Gellnerova 31, 637 00 Brno, provozovna Brno, Sladkovského 13, 612 00, IČ: 25592289 (dále jen "prodávající"). Naše společnost je plátce DPH. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. Objednávka

Kupující bude zboží objednávat z internetového portálu MOTODŮM.cz, přičemž název, množství a variantu zboží potvrdí při odeslání objednávky v elektronickém formuláři, případně písemně (mailem, faxem, poštou). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit (např.: telefonicky, písemně, faxem) a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepřijmout. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito obchodními a dodacími podmínkami.

III. Cena zboží a platební podmínky:

Ceny uváděné na stránkách MOTODŮM.cz jsou uvedeny včetně DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží v daný den. Cena zboží nezahrnuje případné náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Kupující má na výběr následující možností plateb:

  1. platba v hotovosti při osobním odběru,
  2. platba dobírkou při doručení zboží (pošta, kurýr, autodoprava),
  3. platba předem bankovním převodem,
  4. platba na splátky (při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej)

IV. Dodací podmínky

Termín dodání jednotlivého zboží je závislý na druhu zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-4 pracovní dny. V případě méně běžného nebo nedostupného zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V případě, že objednané zboží není na trhu dostupné a nelze je dodat v termínu, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Při dodávce speciálního zboží na zakázku, je termín dodání dle dohody. Kupující má následující možnosti odběru zboží:

  1. osobní odběr na prodejně,
  2. zaslání poštou, přepravní službou, kurýrem. Cena poštovného, přepravy nebo kurýrem se řídí dle aktuálního ceníku přepravce v den objednávky (pokud není smluvně uvedeno jinak).

Orientační ceny doručení:
Větší balík, např.: autosedačka: 124,-Kč; menší balík, např.: helma, navigace: 94,-Kč + dobírka je vždy 35,-Kč. (Při platbě zálohovou fa předem, můžeme poslat zboží i bez dobírky.)
Extra velký balík, např.: střešní box je cca 275,- Kč.
Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit a to na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí.

V. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím MOTODŮM.cz se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR. Prodávané výrobky jsou dodávány od oficiálních distributorů se zárukou dle výrobce, pokud není uvedeno jinak. Reklamující souhlasí s prodloužením doby pro vyřešení reklamace u zboží AGV, Dainese a MDS ( přibližne 90 dnů) od podání reklamace. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí řádně prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO), má právo dle Občanského zákoníku zboží do 14-ti dnů vrátit a to na své náklady, doporučeno v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, spolu s originálem faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku. Oznámení o případných zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (pošta, email) bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemně oznámení doručí či uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího: MOTODŮM.cz, Sladkovského 13, BRNO 612 00, e-mail: info@motodum.cz. K reklamaci je nutné předložit originál, event. kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a kompletní zboží, doporučeno v originálním obalu, nijak nezměněné zásahem kupujícího. Prodávající neodpovídá za vadu zboží a nepřebírá odpovědnost za škody, ke kterým došlo v důsledku nesprávného či nevhodného používání zboží nebo v důsledku nadměrného opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho používáním způsobem nikoli obvyklým, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží způsobené jakoukoliv změnou zboží způsobem, který nebyl prodávajícím předem schválen. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

VI. Ochrana osobních dat

Motodům.cz respektuje Vaše soukromí. Pokud nakupujete jako fyzická či právnická osoba, požadujeme při registraci znát některá Vaše data. Tato data slouží pro nezbytnou komunikaci prodávajícího s kupujícím. Používáme je za účelem správné dodávky zboží a k realizaci či zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Během Vašeho používání obchodu jsou shromažďovány Vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také k Vaší zpětné kontrole. Váš kontaktní email může být využit i na jiných internetových serverech patřící společnosti SoftNET, spol. s.r.o., nebo jejich vlastníka.

VII. Odpovědnost

Motodům.cz upozorňuje, že informace umístěné na webových stránkách, jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti. Skutečná technická specifikace výrobků se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. Uvedené fotografie mají pouze informativní charakter. Motodům.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Motodům.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek provozovaných společností Motodům.cz - SoftNET, spol. s r.o. nebo stránek odkazovaných.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce a body jsou platné, pokud není smluvně (písemně) uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci (zejména živelná pohroma, stávka, požár, zákonné omezení dovozu a vývozu, a pod.), nebo také v důsledku chybně uvedené ceny zboží. Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu již případně zaplacenou zálohu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Váš team MOTODŮM.cz - SoftNET, spol. s r.o.

Naši partneři:  Reklamní předměty   klikni24.cz   SPORTOVNÍ RÁJ.cz   CHOVATELSKÉ POTŘEBY   GRILMARKET.cz   ZAHRADY-GRILY.cz   Hurádovody.cz   PARFÉMY A VŮNĚ  
MOTODŮM.cz - SoftNET, spol. s r.o. | Tábor 36, 612 00 Brno | Tel./Fax: +420 549 211 112, Hotline: +420 777 888 802 | e-mail: obchod@motodum.cz
created by SoftNET